107.3 Mhz

Art. 1. Organizatorul. Regulamentul oficial al Concursului

Organizatorul concursului „„SMART Radio. Muzica gandurilor tale se aude bine”..” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este RADIO SMART SRL, persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, str. Dr. Polizu Gheorghe nr.58-60, etaj 3, camera nr.2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/559/2009, având Codul Unic de Înregistrare 24967417, reprezentată legal prin Administratorii Victor Tamas si Marius Tucă, denumită în cele ce urmează „Organizator” sau „SMARTRADIO”.

Prin organizarea acestui Concurs, SMART RADIO urmareste provocarea ascultatorilor de a participa la concurs si a castiga premii  in baza unor raspunsuri la intrebarile initiate de prezentatorii Smart Radio

Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toti Participantii, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii Concursului. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, incepand cu data de 23.09.2021, dupa cum se detaliaza la art. 8 de mai jos, care reglementeaza

„Publicarea Regulamentului Concursului”

Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice, fara sa solicite acordul Participantilor si fara drept de compensare pentru acestia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fara a se limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Concursului, teritoriul de desfasurare a Concursului, conditiile de participare la Concurs, data de inceput si data de sfarsit a Concursului (putand inclusiv sa suspende sau sa inceteze Concursul). Modificarile de orice fel aduse prezentului Regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv www.smartradio.ro.

Art. 2. Temeiul legal

Regulamentul Concursului este redactat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata, republicata.

Art. 3. Durata Concursului. Teritoriul Concursului.

Concursul se    desfasoara  pe teritoriul Romaniei, pe Smart Radio.

Art. 4. Conditiile de participare la Concurs

La Concurs pot sa participe orice persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului, respectiv la data de 09.2021;
 2. au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei, in perioada 23 .09.2021 – 15.10.2021.
 3. accepta in mod expres, neechivoc si irevocabil ca numele, prenumele, textele, vocea, imaginea si/sau fotografiile lor, prezentate, comunicate de participantii la Concurs sau realizate cu ocazia sau in legatura cu acest Concurs, sa poata fi facute publice in scop publicitar si utilizate in legatura cu Concursul conform prezentului Regulament, fara niciun fel de pretentie de ordin patrimonial (sume de bani si/sau orice alta contraprestatie, indiferent denatura);
 4. nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice ai Organizatorului si nu sunt rude sau afini ale/ai persoanelor mentionate anterior la prezenta lit.d),pana la gradul IV inclusiv,in linie directa sau colaterala;
 5. detin un document de identitate valabil, respectiv buletin de identitate sau carte de identitate, care va trebui prezentat in scopul identificarii, validarii si al ridicarii premiilor daca Participantii sunt declarati castigatori ai Concursului;
 6. participarea la Concurs implica prelucrarea de Organizator a datelor cu caracter personal, in conditiile prevazute in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integranta din prezentulRegulament.

Totodata, Participantii iau la cunostinta ca Organizatorul poate decide ca, in scopul predarii premiilor reglementate la art. 6 alin. 6.1 de mai jos, sa organizeze un eveniment public, fara sa fie insa obligat la aceasta. Dispozitiile prezentului paragraf se aplica corespunzator si in ceea ce priveste participarea castigatorilor la acest eveniment. Prin participarea la Concurs, castigatorii Concursului isi dau acordul explicit cu privire la cele mentionate in prezentul paragraf.

Prin inscrierea la Concurs, Participantii confirma in mod expres (ca): (i) au citit, au inteles Regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia; (ii) obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament si (iii) au inteles si sunt de acord ca, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului Regulament, participarea lor la Concurs sa fie exclusa si orice premii acordate sa fie anulate.

Art. 5. Mecanismul Concursului, desemnarea si anuntarea castigatorilor Concursului

 • Mecanismul Concursului

Concursul se desfasoara pe durata si pe teritoriul mentionate la art. 3 ”Durata Concursului. Teritoriul Concursului”

de mai sus.

Concursul se adreseaza persoanelor care indeplinesc toate conditiile cerute unui Participant, dupa cum se detaliaza

la art. 4 „Conditiile de participare la Concurs”.

In perioada 23.09.2021 – 15 octombrie 2021, are loc concursul SMART Radio. Muzica gandurilor tale se aude bine “.

pe Smart Radio, concurs al carui obiectiv este provocarea ascultatorilor de a participa la concurs si a castiga premii  in baza unor raspunsuri la intrebarile initiate de prezentatorii Smart Radio. Cele mai inspirate si apreciate raspunsuri castiga de 3 ori/saptamana premii puse in joc constand in 15 Bratari fitness FIT TRACK, 15 Hama Boxe BT Pocket si intra in finala de a castiga 3 Hama Internet Radio oferite din partea Partenerului Clientul Hama Distribution Romania.

Mecanismul de inscriere a participantilor pe Smart Radio include urmatorii pasi:

 • Concursul se adreseaza exclusiv utilizatorilor care au domiciliul pe teritoriul Romaniei;
 • Inscrierea Participantilor se va face in perioada 23 septembrie 2021 – 15 octombrie 2021, pe WhatsApp la numarul de telefon 0747 33 22 00
 • Cele mai creative si argumentate raspunsuri vor câștiga premii. Castigatorii vor fi anunțat de 3 ori/saptamana la orele 19:00.

Premiile Concursului sunt asigurate de către Clientul Hama Distribution Romania., cu sediul în Bucuresti, Bdul Tudor Vladimirescu, nr.45, Cladirea Tati Center, etaj 8, Sector 5,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3833/2008, CUI:RO23414737, reprezentata legal prin Dna Daniela Isabel Nastase, în calitate de Director General,

5.2.  Desemnarea Castigatorilor Concursului

Câștigătorul va fi anunțat telefonic de echipa Smart Radio

Validarea Participantilor desemnati castigatori se va face pe baza datelor personale mentionate la art. 6 „Premiile”, alin. 6.2. „Acordarea premiilor” de mai jos.

5.3.  Modalitati tehnice de monitorizarea Concursului

Toate operatiunile de inscriere la Concurs se inregistreaza intr-o baza de date si vor fi puse, la cerere, la dispozitia autoritatilor competente in domeniu.

5.4.  Fraudarea Concursului

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului. In cazul constatarii unor situatii de fraudare a Concursului, Organizatorul va proceda la descalificarea Participantului si la invalidarea premiului castigat prin frauda.

5.5.  Alte cazuri de descalificare a Participantilor

Pe langa orice alte cazuri de descalificare prevazute in Regulament, daca se dovedeste ca informatiile furnizate de Participanti pe parcursul desfasurarii Concursului nu sunt adevarate si/sau ca Participantii incalca oricare dintre conditiile de participare la Concurs sau dintre dispozitiile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul acordat si de a valida un alt castigator in conditiile prezentului Regulament si, respectiv, sa inchida Concursul ca urmare a imposibilitatii desemnarii altor participanti castigatori, dupacaz.

Art. 6. Premiile. Predarea premiilor Concursului.

 • Premiile constau în:
 1. De 3 ori/saptamana, partenerul Hama Distribution Romania S.R.L oferă în perioada 23 septembrie 2021 – 15 octombrie 2021 premii constând în Bratari fitness FIT TRACK, Hama Boxe BT Pocket, Hama Internet radio. Premiile vor fi expediate de catre Organizator.
 2. In perioada de concurs un juriu va juriza cu note raspunsurile participantii. Cele mai bune medii de note castiga premii.

Premiile nu contin alte servicii decat cele mentionate in mod expres mai sus.

Castigatorii nu pot solicita contravaloarea in bani si/sau in servicii si/sau alte bunuri a premiilor si nici nu pot cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.

6.2.  Acordarea Premiilor

Validarea si ridicarea oricarui premiu de la Organizator se pot face numai in baza urmatoarelor:

 • in baza datelor personale comunicate de castigator Organizatorului in ziua cand este desemnat castigator si contactat de Organizator. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care duc la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiilor catre acestia.
 • in baza consultarii actului de identitate valabil (buletin de identitate sau carte deidentitate).

Organizatorului nu ii incumba nicio obligatie cu privire la suportarea oricaror costuri care nu sunt asumate in mod expres prin prezentulRegulament.

Art. 7. Protectia datelor personale

Informatii detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevazute in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integranta din prezentul Regulament.

Art. 8. Publicarea Regulamentului Concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in mod gratuit, pe site-ul  www.smartradio.ro/hama. Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator si/sau partener in legatura cu Concursul sau la suportarea altor costuri decat cele inerente serviciilor de telefonie, de Internet sau altor servicii contractate de acestia care le permit sa participe la Concurs si sa acceseze paginile de internet relevante pentru detalii privind Concursul sau in legatura cu Concursul, servicii postale sau tarife normale de telefon in legatura cu Concursul, fara a aduce atingere altor prevederi ale Regulamentului.

Orice modificare a prezentului Regulament va fi facuta publica pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv www.smartradio.ro/hama.

Art. 9. Taxe si impozite

Daca va fi cazul conform legislatiei fiscale aplicabile, Hama Distribution Romania S.R.L.are obligatia de a calcula si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare aplicabile in Romania. La data redactarii prezentului Regulament, valoarea impozitului reprezinta 10% din valoarea neta a premiului, ce se calculeaza ca diferenta dintre valoarea bruta a premiului si suma reprezentand venitul neimpozabil (600 lei).

Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in Concurs, cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorilor premiilor.

Art. 10. Responsabilitate

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale oricaror institutii in ceea ce priveste premiile castigate de catre Participanti. Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiilor dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator, nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere pentru calitatea premiului acordat in cadrul Concursului. Prin participarea la acest Concurs Participantii confirma ca inteleg si isi asuma faptul ca premiul acordat in cadrul Concursului nu sunt furnizate, operate sau gestionate de catre sau cu implicarea Organizatorului, ci de catre terte parti, furnizori ai respectivelor produse, si ca atare Organizatorul nu are si nu poate avea nicio raspundere cu privire laacestea.

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la incapacitatea unor Participanti la Concurs de a telefona in vederea participarii la Concurs.

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre Participanti. Premiile se vor acorda numai acelor Participanti ale caror date/documente sunt trimise in cadrul Concursului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile Participantilor la Concurs privind functionarea defectuoasa si/sau nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila, ori a retelelor de Internet care le permit participarea la Concurs. Totodata, Organizatorul nu va fi raspunzator pentru eventuale disfunctionalitati aparute in derularea Concursului, in general, ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi dar fara a se limita la: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altiiasemenea.

Organizatorul si nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati, la libera sa alegere.

Prin participarea la acest Concurs, Participantii declara si garanteaza faptul ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor instructiunilor Organizatorului precum si tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute între Organizator, pe de o parte si Participantii la Concurs, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, se vor solutiona de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Art. 12 Incetarea Concursului

Concursul poate inceta in urmatoarele situatii:

 • implinirea termenului pentru care a fost anuntat Concursul;
 • aparitia unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continuaConcursul;
 • decizia unilaterala a Organizatorului de a inceta Concursul.

Tehnoredactat într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva Juristului societatii Smart Radio SRL, şi 1 duplicat, rămâne în arhiva Hama Distribution Romania S.R.L